CERTIFIKÁTY >>  
 
Firma PKF s.r.o. vznikla v roce 1996.
 
Technicko-ekonomická charakteristika firmy PKF s.r.o.
 

1. Ceny dodávek jsou stanovovány na základě vymezeného rozsahu požadovaných prací dle podkladů pro výběrová řízení dodavatelů staveb. Při stanovování cen dodávek stavebních prací vycházíme z individuálních kalkulací naší firmy nebo ze sazebníku orientačních sazeb přímých nákladů zpracovaných ÚRS a. s. Praha nebo RTS Brno. Doba výstavby je stanovována s ohledem na technologické procesy a použité materiály prováděných stavebních prací a dle požadavků investora.

 

2. Finanční situace firmy je stabilní, má i dostatek likvidního kapitálu. Této finanční situace jsme docílili jak vlastním úsilím, t. j. seriozním přístupem k nasmlouvaným závazkům, tak i orientací firmy na „finančně stabilní investory “.

 

3. Naše firma - PKF s.r.o. se sídlem v Hradci Králové není v likvidaci.

 

4. Naše firma při realizaci zakázek úzce spolupracuje s následujícími subdodavateli:

  truhlářské výrobky vč. interiérů truhlářství Jelínek
  truhlářství Buday
  truhlářství PAŠA
  zámečnické výrobky HOPE MONT Hradec Králové
  elektrorozvody Elektrosdružení HK, ELPROFI HK
  zdravotechnika, ÚT, plyn Jaroslav Košek – POLYMELT
    TAURA HK
    STAVOTHERM Nový Bydžov
    Aqua term HK
    Akva fiting HK
    KRIF HK
  vzduchotechnika Interklima
    Metalclima Hradec Králové
    DAP Provmex
  měření a regulace MSP Hradec Králové
    Ekoekviterm Hradec Králové
  zdvihací zařízení, výtahy - Elektro – Mosev Hradec Králové
  střechy PARIO Hradec Králové
  Tesařství a pokrývačství Lášek
  A-Z Izol HK

Firma je vybavena nákladními auty, míchačkami, výtahy, zvedacími plošinami, svářecími agregáty, vrátky, vibrátory, bouracími kladivy, osobními auty a pozemkem se skladovým objektem včetně sociální části.

 

5. Organizační struktura firmy je následující:

- jednatel společnosti - vedení výroby - stavbyvedoucí - příprava zakázek - ekonomie
- sekretariát

- stavbyvedoucí - vedoucí pracovních čet

- vedoucí pracovních čet - pracovní čety

 

Pracovní čety jsou v profesním složení - zedník, tesař, pomocný stavební dělník, zámečník. Firma má 25 stálých zaměstnanců a několik desítek smluvních živnostníků v oboru zedník, tesař, železář, dělník.

 

Ing. Roman  Plas
jednatel  společnosti